Haberler

2017/9973 Sayılı BKK Öncesi Ve Sonrası Yurtdışından Kullanılan TL Kredilerlerde KKDF Uygulaması | Yiğitcan Doğruç

Bilindiği üzere bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerinde (fiduciary işlemler (*) hariç) kredilerde vadeye bakılmaksızın tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden %3 oranında KKDF kesintisi yapılmakta idi.

15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı BKK ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı değişikliğine gidilmiş olup, yapılan değişiklik ile ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olan TL kredilerde KKDF kesinti oranı %0, ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda ise %1 olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliğin amacı yurt dışından sağlanan uzun vadeli kredilerde kredi kullanımının Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesidir.

Yeni BKK’nın Eski Tarihli Kredilere Etkisi

Yurt dışından sağlanan Türk Lirası kredilerde KKDF uygulamasında değişiklik yapan 2017/9973 sayılı Karar'ın 5'inci maddesinin yürürlük tarihi, söz konusu kararın yayınlanma tarihi olan 15 Mart 2017 olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle birlikte, 15 Mart 2017 tarihinden önce yurt dışından kullanılan ve faiz tahakkuku 15 Mart 2017 sonrasına isabet eden TL kredilerde uygulanacak KKDF oranı önem arz etmektedir. 15 Mart 2017 tarihinden önce yurt dışından kullanılan TL kredilerin faiz ödemelerinde KKDF uygulanıp uygulanmayacağı yönünde tereddüt hasıl olmuştur.

Erdikler Görüşü

Erdikler olarak görüşümüz, KKDF uygulamasındaki değişikliği içeren 2017/9973 Sayılı BKK’nın yayımlanmasından önce (15.03.2017) yurt dışından kullanılan krediler için bu tarih sonrasında tahakkuk edecek faizleri üzerinden KKDF uygulanmasında yeni KKDF oranlarının dikkate alınması gerektiği yönündedir. Yani, 10 Mayıs 2016 tarihinde yurt dışından kullanılan ve vadesi 1 yıl olan TL cinsinden kredi için 15.03.2017 tarihinden sonra yapılacak faiz tahakkuku üzerinden %1 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Bankalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda da uygulamanın bu doğrultuda gerçekleştirileceği yönünde bilgiler temin edilmiştir.

(*) Fiduciary işlem: Türkiye kaynaklı fonların yurt dışında kurulu bir banka veya şube kullanılarak önce yurt dışına çıkarılması ve daha sonra tekrar yurda getirilmesi şeklinde işleyen sistemdir.