Haberler

3. Türk – Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali

3. Türk – Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali Sayın Şaban Erdikler’in açılış konuşmaları ve birbirinden değerli sunum ve panellerle gerçekleştirildi. Şirket ortaklarımızdan Şaban Küçük “Türk Vergi Mükellefi Perspektifinden Çok Taraflı Sözleşme” konulu sunumu gerçekleştirmiştir.

Ücretten Vergi Almayan Ülke: Şili

Her ülke şu veya bu şekilde vergi gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek ister. Mal, hizmet, kağıtlar, ücretler, hibe, lüks eşyalar, kurumlar ve kişiler...verginin çok fazla konusu var. Bir zamanlar Fransa’da pencere büyüklüğüne göre bile vergi alınırmış.

2018-2020 Orta Vadeli Plan ve Programın Öngördükleri

2018-2020 Orta Vadeli Plan ve Programın Öngördükleri

Çok Taraflı Enstrüman(MLI): Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Uygulanmasında Yeni Bir Yöntem Yeni Bir Dönem - Şaban Küçük

Çok taraflı enstrüman(MLI): Uluslararası vergi anlaşmalarının uygulanmasında yeni bir yöntem yeni bir dönem - Şaban Küçük

482 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

İzaha davet müessesesinin açıklandığı 482 sıra no'lu vergi usul kanunu genel tebliği yayımlanmıştır. | Serhat Çetin

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Türkiye Uluslararası Bilgi Değişimi Ve Yardımlaşma Anlaşmalarının Tarafı

Önemli: 30 HAZİRAN 2017: Yurt dışı varlıkları bildirmek için ise son tarih

2017/9973 Sayılı BKK Öncesi Ve Sonrası Yurtdışından Kullanılan TL Kredilerlerde KKDF Uygulaması | Yiğitcan Doğruç

Bilindiği üzere bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin