Haberler

2018-2020 Orta Vadeli Plan ve Programın Öngördükleri

2018-2020 Orta Vadeli Plan ve Programın Öngördükleri

ÇOK TARAFLI ENSTRÜMAN (MLI): ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARININ UYGULANMASINDA YENİ BİR YÖNTEM YENİ BİR DÖNEM- ŞABAN KÜÇÜK

ÇOK TARAFLI ENSTRÜMAN (MLI): ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARININ UYGULANMASINDA YENİ BİR YÖNTEM YENİ BİR DÖNEM- ŞABAN KÜÇÜK

482 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

İZAHA DAVET MÜESSESESİNİN AÇIKLANDIĞI 482 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.| SERHAT ÇETİN

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞ

Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TÜRKİYE ULUSLARARASI BİLGİ DEĞİŞİMİ VE YARDIMLAŞMA ANLAŞMALARININ TARAFI

ÖNEMLİ: 30 HAZİRAN 2017: YURT DIŞI VARLIKLARI BİLDİRMEK İÇİN İSE SON TARİH

2017/9973 SAYILI BKK ÖNCESİ VE SONRASI YURTDIŞINDAN KULLANILAN TL KREDİLERDE KKDF UYGULAMASI | YİĞİTCAN DOĞRUÇ

Bilindiği üzere bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin

Ankara ofisimiz açıldı!

Şimdiye kadar İstanbul merkezli olarak verdiğimiz hizmetlerimizi müşteri talepleri ve hedef müşteri yoğunluğu sebebiyle Ankara’da da yerleşik bir kadro ve ofis ile sürdüreceğiz.

Açık sınıf eğitimlerimiz başladı!

Alanında 40 yıllık birikim ve uzman kadrosuyla mali ve vergisel konularda açık sınıf eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.