Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-37

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Tebliğ Yayınlanmıştır.

3 Haziran 2017 Tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği’’ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile ;

  • Kanunun yayım tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibariyle alacağın kesinleşmesine,
  • Dava aşamasında olan alacağın hangi durumlarda kesinleşmiş kabul edileceğine,
  • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
  • İl özel idarelerince ve Belediyelerce takip edilen alacakların kapsamına,
  • Mücbir sebep hallerinde kanundan yararlanmaya,
  • Kapsama giren alacalar için başvuru süresine,

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve konular örneklerle açıklanmıştır. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en son 30.06.2017 tarihine kadar( bu tarih dahil) borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Vergi dairelerince yapılacak yapılandırmalarda kullanılacak formlar Tebliğ ekinde yayımlanmış olup, başvurularda bu formlar kullanılacaktır. Öte yandan birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.