Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-38

Tevsik Zorunluluğuna İlişkin 298 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 480 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

9 Haziran 2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan iki Genel Tebliğde yapılan düzenlemeyle araç ve kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

298 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle;

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında, tutarına bakılmaksızın, kira geliri elde edenlerin, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Düzenleme 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

480 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle;

Tevsik zorunluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, tutarına bakılmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Düzenleme 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, ticaret borsalarına tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.