Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-45

2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bazı mal teslimlerinde KDV oran ve ÖTV tutar değişikliği yapılmıştır. 

Söz konusu değişiklik ile motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olan LPG (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş “LPG Dağıtıcı Lisansı” sahiplerince LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) (2711.19.00.00.11 GTİP nolu) teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi “II sayılı %8 KDV listesine” eklenmiştir. Bu düzenleme ile bu malların tesliminde uygulanacak KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Belirlenmesine Dair Kararı" 28.07.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre kilogram başına alınan özel tüketim vergisi tutarları; propan ve bütan (sıvılaştırılmış ve gaz halinde olanlar) 1,494 TL’den, 1,7780 TL’ye çıkarıldı. Kararla ayrıca motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (otogaz) dışındaki sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için de ÖTV tutarı kilogram başına 1,21 TL’den 1,7780 TL’ye çıkarılmıştır.

Sonuç olarak, konutlarda ve sanayide kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı ile otomobillerde kullanılan LPG’nin ÖTV tutarları eşitlenmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler

Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.