Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-57

2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinde değişiklik yapılmıştır.

27/09/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/09/2017 tarih ve 2017/10840 sayılı Kararnamenin eki Karar ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik uyarınca 27/09/2017 tarihinden geçerli olmak üzere;

  • Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
  • Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar,
  • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri,
  • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar

üzerinden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesi kapsamında %0 oranında tevkifat yapılacaktır.   

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.