Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017–67

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı

Kanun’un vergi mevzuatına ilişkin önemli düzenlemelerinin özeti ayrı vergi gazetelerimiz ile tarafınıza iletilecek olup; Kanun’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

Erdikler  Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş