Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017–69

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeleri

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun’un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir.

a) Kira Gelirlerinde Uygulanan Götürü Gider Oranında Değişiklik

 7061 sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 74.maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmüştür.

 Düzenlenme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Net Ücreti Asgari Ücretin Altında Kalanlara İlave Ödeme Yapılması

 7061 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 87. madde eklenmiştir.

 Buna göre; hizmet erbabının gelir vergisi tarifesi nedeni ile net ücretleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL'nin altına düşenler için ücretlerinde meydana gelen azalışın asgari geçim indirimine eklenmek sureti ile ilave edilme imkanı getirilmiştir.

 05 Aralık 2017 tarihi itibarı ile yukarıda yer verilen dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmadığı için çalışanlarca daha fazla ödenen vergiler, çalışanlara iade edilmek üzere; vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir.

Bu düzenleme 01 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş