Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2017-71

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’ un Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili Düzenlemeleri

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun’un 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ilişkin düzenlemelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir.

a) Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Kapsamına Alınması

7061 sayılı Kanun’un 75. maddesiyle aşağıda yer alan bazı mallar ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline dahil edilerek ÖTV kapsamına alınmış olup; ÖTV oranı ise % 10 olarak belirlenmiştir.

G.T.İ.P No Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09 Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10 ---
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10 ---
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 ---
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 ---
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 ---

Bu düzenlemeler 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca; 7061 sayılı Kanun’un 75. Maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numarasıyla “Diğerleri (Makaron)” eklenerek vergi oranı % 65,25 ve asgari maktu vergi tutarı da 0,0994 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b) Engellilerin Binek Otomobili Alışlarında ÖTV İstisnası

7061 sayılı Kanun’un 72. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “7/Diğer İstisnalar” maddesinde yer alan engelliler tarafından ÖTV ödemeden binek otomobil alınmasına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

  • Önceki düzenlemede engelliler tarafından motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşan binek otomobillerin alımında istisnadan yararlanılamazken, 7061 sayılı Kanunla motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmıştır,
  • Ancak; engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 200.000 TL’yi (özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil) aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır.

Bu düzenleme 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

c) FATİH Projesi Kapsamında ÖTV İstisnası

7061 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 38. madde eklenmiş olup; buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığı’na ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Bu düzenleme 05 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş