Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–10

Kıdem tazmizatı tavanı 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 04.01.2017 tarih ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelge ile 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ilişkin gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL olarak belirlenmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş