Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–105

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemi için %14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı 50 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu sirküleri ile % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.