Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–106

Bazı malların (Benzin, motorin gibi) Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 8 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 9/10/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının tabloda yer aldığı şekilde uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu tabloya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.