Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–11

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Had ve Tutarlara İlişkin Düzenlemeler

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370’inci maddelerinde yer alan had ve tutarlar için düzenleme yapılmıştır.

 Söz konusu had ve tutarlara ilişkin listeye linkten ulaşabilirsiniz.

 Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş