Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–12

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 49 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2018 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinin belirlenmesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca motorlu taşıt vergisi (MTV) miktarları o yıl için VUK hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bilindiği üzere 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak duyurulmuştur.

31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil ettirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinden 2018 yılında tahsil edilecek olan MTV tutarları, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle tespit edilmiştir.

Yine aynı Kanun’un 22 ve 23. maddeleriyle MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun daha eklenmiş olup 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmine göre değil, aynı zamanda taşıtların değerine göre de farklı vergilendirilmesi sistemine geçilmiştir.

Bu kapsamda 2018 yılında uygulanacak olan MTV, 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

2018 yılında uygulanacak olan MTV tutarlarının yer aldığı tebliğin tam metnine aşağıdaki bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş