Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-22

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

12.02.2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyecek, beyan edilen vergiler kanuni süresinde (19 Şubat 2018 Pazartesi) ödenecektir.

Söz konusu sirkülere linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş