Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-24

Yurt içi ve Yurt dışı seyahatler nedeniyle verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutulacak kısmı belirlenmiştir.

16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 08.01.2018 tarih ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” yürürlüğe girmiştir.

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu karara göre vergiden istisna tutulacak gündelikler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Vergiden Müstesna Tutulacak Yurt İçi Gündelik Tutarı

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 01.01.2018-31.12.2018 döneminde personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 61,50 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisnadır.

2. Vergiden Müstesna Tutulacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları

20.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir.

Ülkeler/ Para Birimi

Tutar

ABD (ABD Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

3. KKTC’ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Tutulacak Gündelik Tutarı

16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için gündelik tutarı 161,15 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2018 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin 161,15 TL’si gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş