Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-25

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

22.02.2018 Tarih ve 30340 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar ile 11 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Yapılan Dipnot

Önceki Hali

Değişiklik Yapılan Son Hali

11

Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.

Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.

Söz konusu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı’na linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş