Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–35

ÖTV Kanunu’na ekli (I), (II) ve (III) sayılı Listelerdeki Malların ÖTV Tutarı ve Oranları 7103 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de İçerecek Şekilde Yeniden Belirlenmiştir.

4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların ÖTV tutarları ve oranları, 7103 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde, 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu BKK’ya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M3-1.pdf

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş