Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–36

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2017 yılı Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ve performans sonuçlarını içermektedir. Bunun yanında yıl içinde yapılan önemli faaliyetler, mükellef hizmetlerine ilişkin faaliyetler, elektronik ortamda yürütülen projeler, denetim, tahsilat alanında yapılan çalışmalar, uluslararası ilişkiler anlamında ortaya çıkan gelişmeler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Rapordan satır başlıkları;

  • Raporun en hacimli bölümü elektronik ortamda yürütülen faaliyetlerle ilgili bölümdür. Vergi dairesi Otomasyon uygulamaları, KDV iade sürecine ilişkin analiz, takip ve benzeri programlar, GEKSİS, hazır beyan, NACE, mükellef bilgi sistemi gibi Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çok sayıda proje mükellefleri yakından ilgilendirmektedir.
  • Hazır beyan sistemi kapsamında 2017 yılında 1,5 milyona yakın gelir vergisi mükellefi beyanname vermiştir.
  • Önemli projeler ise tek vergi dairesi, dava takip, defter beyan, VEGAS, interaktif vergi dairesi, ÖTVBİS gibi projelerdir.
  • Türkiye’nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzaladığı ülke sayısı 89 olup, bunların 83 tanesi yürürlüktedir.
  • Genel bütçe vergi gelirlerinde İstanbul %44,02, Kocaeli %11,49, Ankara %11,37, İzmir %10,72 ile en çok gelir toplanan illerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığının bir harcama birimi olarak kamu kaynaklarını nasıl kullandığını, yapılan faaliyetler ve ulaşılmak istenen sonuçları ve tablo/grafikler itibariyle önemli istatistiki bilgileri bu raporda okuyabilirsiniz. Göze çarpan bazı çarpıcı bilgiler şu şekildedir;

  •  1838 yılında kurulan Maliye Nezaretinin en önemli birimlerinden bir tanesi olan Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef haklarını gözeterek verginin zamanında ve tam ödenmesini temin etmektedir.
  • Türkiye çapında 30 vergi dairesi başkanlığı ve 456 vergi dairesi Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.
  • 2013’te 40.808 olan personel sayısı 2017 itibariyle 38.468’dir.
  • 2017 yılında toplanan net vergi geliri 536.048 milyon TL’dir.
  • e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı 72.036, e-defter mükellef sayısı 70.495, düzenlenen e-fatura sayısı ise 177milyon adettir. 

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş