Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–47

Maliye Bakanlığı tarafından çeşitli Kanuni düzenlemelere ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ Taslaklarına ilişkin özet bilgiler ekte yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ Taslaklarının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslaklarda yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/taslaklar

Anılan Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandıkça Vergi Gazeteleri ile sizlere duyuracağız.

Tebliğ taslaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.