Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-48

Konut ve İşyeri Devirlerinde Tapu Harcı Oranı ve Konutlarda KDV Oranı Düşürülmüştür

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin ‘’ I-Tapu Harçları’’ başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden ‘’binde 20’’ nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) ‘’binde 15’’ olarak yeniden belirlenmiştir.

Yine aynı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2007/13033 nolu Bakanlar Kurulu Kararına eklenen geçici 3. Madde ile 31.102018 tarihine kadar uygulanmak üzere %18 oranında vergiye tabi olan konutların KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.