Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018-49

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Mükelleflerce İmalat Sanayinde Kullanılacak, Amortisman Oran ve Süreleri, Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısı Dikkate Alınmak Suretiyle Hesaplanabilecek ve KDV’den İstisna Edilecek Yeni Makine Teçhizat Listesi Yayınlanmıştır.

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere amortisman oran ve süreleri, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39. Maddesi kapsamında KDV’den istisna  edilecek yeni makine teçhizat listesi yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanuna göre 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek olup İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatın tespitine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Yine 7103 sayılı Kanun ile KDV Kanununa eklenen geçici 39. madde ile aynı şekilde  sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar katma değer vergisi istisnası  uygulanacak olup  KDV’den istisna olarak teslim edilecek makina ve teçhizatı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir.

7103 sayılı Kanun çerçevesinde verilen yetkisini kullanan Bakanlar Kurulu, yukarıda söz edilen şartlara uygun olarak alınan yeni makine teçhizat listesini yayınlanmıştır.

Söz konusu listeye bu linkten ulaşabilirsiniz

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.