Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–70

(1) Seri Nolu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanunla ilgili ayrıntılı açıklamaların yer aldığı (1) Seri Nolu Genel Tebliğ ise 26 Mayıs 2018 Tarih ve 30432 Sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de;

1) 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar, tür ve dönemler itibarıyla açıklanmış olup bu alacaklarla ilgili olarak;

 • Başvuru şekli ve süresi
 • Alacak tutarının tespiti
 • Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması
 • Ödeme süresi ve şekli
 • Kanun hükmünden yararlanmanın diğer şartları 

2) Matrah ve vergi artırımından yararlanabilmek için yapılacak başvurunun süresi, şartları ve ödeme koşulları

3) İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili;

 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı

4) Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması ile ilgili; 

 • Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi
 • Yurt içinde sahip olunan varlıkların yasal defterlere kaydı
 • Varlık barışı ile ilgili diğer hususlar

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1 Seri Nolu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğ’inin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.