Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–71

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Başlama Süresi 01.10.2018 Tarihine Uzatılmıştır.

18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin 15. Maddesinin (ç) bendinde yer alan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeye başlama süresi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illeri dışındaki illerde faaliyet gösteren mükellef ve işverenler için 01.07.2018 tarihinden 01.10.2018 tarihine uzatılmıştır.

Bilindiği üzere söz konusu tebliğe göre vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ve 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir 

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.