Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–72

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetim kapsamına girecek şirketler için kriterler yeniden düzenlenmiştir.

Son iki yıl (31.12.2017 ve 31.12.2016) finansal tablolarında üst üste; aşağıda belirtilen kriterleri aşan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

Aktif toplamı:                         35 Milyon TL

Yıllık Net Satış Hasılatı:      70 Milyon TL

Çalışan Sayısı:                        175 Kişi

Bu genel kriterler, I ve II nolu listelerde belirlenen şirketler haricindeki tüm şirketler için belirlenmiştir. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketler kararın I ve II nolu listelerinde belirtilmiştir.

Bu Bakanlar Kurulu Kararı 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere; hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu tarihten günümüze kadar, alınan kararlar ve değişen bağımsız denetim kriterleri aşağıdaki gibidir. 

Resmi Gazete No

Yürürlük Tarihi

Aktif Toplamı  (TL)

Oransal Değişim

Net Satışları (TL)

Oransal Değişim

Çalışan Sayısı

Oransal Değişim

28537

1.1.2013

150.000.000

 

200.000.000

 

500

 

28941

1.1.2014

75.000.000

50%

150.000.000

25%

250

50%

29254

1.1.2015

50.000.000

33%

100.000.000

33%

200

20%

29658

1.1.2016

40.000.000

20%

80.000.000

20%

200

0%

30432

1.1.2018

35.000.000

13%

70.000.000

13%

175

13%

 

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.