Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–73

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

01 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ ile finansal kiralama, yatırımın devri, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu konularında bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

 Değişiklik ve eklemelerin yer aldığı tabloya bu linkten ulaşabilirsiniz.

 Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler  Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş