Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–77

Hurdaya Çıkartılan Araçlarda Uygulanan ÖTV İndiriminin Usul ve Esasları Belirlenmiştir.

11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” ile, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.