Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–8

2018 Yılı Asgari Ücret, SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücreti, Asgari Geçim İndirim Tutarları Açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tutarı

30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı tespit edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca açıklanmıştır.

Söz konusu Komisyon Kararına istinaden asgari ücret tutarı 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri için aylık net 1.603,12 TL, brüt 2.029,50 TL olarak tespit edilmiştir.

SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücreti

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın (2018 için 67,65 TL) alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.

Bu kapsamda 2018 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

Dönem

SGK Taban Ücreti (TL)

SGK Tavan Ücreti (TL)

01.01.2018 – 31.12.2018

2.029,50

15.221,40

Asgari Geçim İndirim Tutarları

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda yer almaktadır.

Ücretlinin Medeni Durumu

2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

152,21

Evli eşi çalışmayan

182,66

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

205,49

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

228,32

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

258,76

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

258,76

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

258,76

Evli eşi çalışan

152,21

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

175,05

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

197,88

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

228,32

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

243,54

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

258,76

 Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla, 

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş