Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–95

Gecikme zammı oranı %2 olarak yeniden belirlendi.

5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve 19.10.2010 tarihinden beri aylık %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 05.09.2018 tarihinden itibaren aylık %2 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.