Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–98

Türkiye’de yerleşik kişilere, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki sözleşmeleri TL cinsinden düzenleme zorunluluğu getirildi.

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 85 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı açıklanmıştır.

Aynı Karar’a eklenen geçici 8. Madde uyarınca; 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren 30 gün içinde, yukarıda yer verilen kapsamdaki daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak yeniden belirlenecektir.

Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.