Vergi Gazeteleri

Vergi Gazetesi 2018–99

Bazı malların (Benzin, motorin, otogaz gibi) Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Değişiklik Oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 12 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 13/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının  tabloda yer aldığı şekilde uygulanacağı açıklanmıştır.

 Söz konusu tabloya bu linkten ulaşabilirsiniz.

 Yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.